Verstuivers testen: Zeker weten!

Bij motorstoringen aan moderne common-rail diesels zijn vaak de injectoren verdacht. Veroordeel niet te snel door gelijk andere te monteren. In bijna 20% van de bij Büchli aangeboden sets verstuivers vinden we geen afwijkingen die met de klacht te maken hebben. Een dure vervanging is dan niet nodig, sterker nog: vervanging zou de klacht niet eens verhelpen. Het laten testen van de injector biedt dan zekerheid.

Testen als onderdeel van de diagnose

Testen is onze hulp bij uw diagnose. Het diagnosetool van het merk zelf of een goede universele tester kan al heel veel zekerheid geven. Naast foutcodes uitlezen is het zien van de cilinderbalans een belangrijke indicator. Wijkt er een cilinder af, wordt dikwijls de injector als schuldige aangewezen. Wellicht is een slechte compressie de oorzaak. De losse verstuivers laten testen biedt dan helderheid. Wat heel belangrijk is is om te achterhalen of de oorzaak bij de afwijking ligt. Het zal niet de eerste keer zijn dat er een verstuiver vervangen wordt omdat deze als enige afwijkt, terwijl dit  later juist de goede blijkt te zijn en de andere ongeveer gelijkmatig defect zijn.

Het testen van de injector

Er is altijd een reden waarom het voertuig/machine in de werkplaats staat. De hamvraag is dan: Wat is de klacht waarmee de klant naar de werkplaats kwam? Dat dit heel belangrijk is heeft met de beoordeling van de test te maken. Hoe ziet het testproces eruit?

Het testen van een injector gebeurt op speciale testbanken. Bij Büchli hebben we testbanken die zijn voorzien van de officiële testwaardes van de fabrikant. Die weet namelijk als geen ander aan welke eisen de verstuiver moet voldoen. De verschillende merken verstuivers test Büchli op testbanken die daarvoor aangewezen zijn. De test en de resultaten zijn niet te beïnvloeden en daarmee 100% betrouwbaar. Elke test bestaat uit een aantal stappen.

 • Elektrische controle
 • Dichtheid
 • Retouropbrengst
 • Inspuitvolume:
  • Bij stationair draaien
  • Deellast
  • Vol vermogen
  • Voor- en na-inspuiting
 • Controle van de calibratiecode

De testresultaten juist beoordelen

Als de uitslag bekend is, komt de interpretatie in beeld. De hele brij aan meetwaardes wordt door de specialist van Büchli bekeken. Nu komt de klacht van de klant in beeld. Wat doet de motor niet goed en wat heeft de uitslag van de test daarmee te maken. De beoordeling bestaat eruit of een afwijking van de specificaties met de klacht te maken heeft. Bijvoorbeeld: Inspuitvolume bij voorinspuiting heeft veel relatie met het nadrukkelijk nagelen van de motor, maar niets met het afslaan van de motor.

Kies bewust voor de juiste oplossing

Wijst de beoordeling van de test heel duidelijk naar 1 defecte injector dan zal het algemene advies zijn alleen die ene injector te vervangen. Bij 2 of 3 defecte injectoren zal nog meer gekeken worden hoe goed de andere nog zijn en wat de klant wil. Is betrouwbaarheid belangrijk of wordt er binnenkort afscheid genomen van het voertuig/machine. Wat is dan verstandig? De klant goed inschatten is ook belangrijk. Nu in 1 keer goed of kiezen voor reparatie van alleen het hoognodige. Als het maar een bewuste keuze is. Kies je voor het hoognodige? Een tip is om dan de bestaande verstuivers terug te plaatsen bij de makkelijkste montageplekken. Let wel op met inleren zodat de juiste code bij de juiste cilinder ingebracht wordt.

Opnieuw inleren van de verstuiver

Om aan de strenge emissie-eisen te voldoen kennen verstuivers bij motoren vanaf Euro-IV / Stage4-b vaak een inleercode. Aan de hand van deze code kent de motor-ECU het gedrag van deze verstuiver en past de aansturing zodanig aan dat de inspuitingen precies goed plaatsvinden. Deze inleercode krijgt de verstuiver vanaf nieuw mee. Ruilunits zoals Büchli die produceert krijgen ook een nieuwe code mee. Er zitten immers nieuwe onderdelen in, dus is het gedrag ook veranderd. Worden verstuivers getest en goedgekeurd kan het ook voorkomen dat er een nieuwe inleercode afgegeven wordt. De verstuiver voldoet aan de specificaties maar is niet meer nieuw. Het gedrag is dusdanig veranderd dat er een andere inleercode afgegeven wordt. Goed punt om op te letten als er verstuivers na de test teruggeplaatst worden: kijk of er een nieuwe inleercode vermeld staat op het testblad.


Testblad: Alleen injector D heeft een nieuwe inleercode gekregen

Common rail injectoren testen

Er wordt steeds gesproken over het testen van common-rail injectoren. Die worden het meest aangeboden om te testen. Dit kan ook bij de Büchli Partners. Zij beschikken over een testbank waarmee de meest voorkomende verstuivers getest mogen worden. Benzine injectoren, brandstofpompen, pompverstuivers, Smartinjectoren en PLD systemen worden door Büchli op overeenkomstige wijze getest en beoordeeld om duidelijkheid te bieden bij de diagnose. Een bevestiging van de verdenking of zit de oorzaak toch ergens anders?

Meer weten over het testen van injectoren? Of twijfelt u welke optie in een bepaalde situatie de beste is? Neem contact met ons op: 0341 – 467070.

Bekijk onze aflevering uit Büchli TV over testen