Verwijdert Diesel Büchli ook roetfilters? Uitdrukkelijk niet. Het is illegaal en slecht voor mens en dier. Als het roetfilter verwijderd is mag de auto niet meer op de openbare weg rijden. Bij hardnekkige problemen is het raadzaam te kijken naar de oorzaak ervan in plaats van het symptoom weg te halen.

Wat is regeneratie? Een vrije interpretatie is: ‘opnieuw voortbrengen’ lees ‘leeg maken’ In de praktijk betekent het verbranden van het roet waardoor het filter weer leeg is. Daarvoor is een hoge temperatuur nodig. Meestal zijn de kanaaltjes van het roetfilter gecoat zodat de verbranding/omzetting makkelijk verloopt. Dynamische regeneratie komt het meest voor en betekent dat elke 750-1500km de verbranding in gang gezet wordt door het motormanagement die een na-inspuiting inzet. Deze inspuiting is bedoeld om extra warmte in de uitlaat zit te brengen waarin het roetfilter zit. Het met roet volgeraakte filter wordt dan in ongeveer een kwartier schoon gemaakt.

Verbruikt een auto met een roetfilter meer brandstof? Er is geen reden aan te nemen waarom dat zou zijn. De motor heeft geen last van het roetfilter en er wordt geen vermogen gevraagd. Tijdens de regeneratie verbruikt de motor wat meer brandstof. Dit is echter zo kort dat het totale verbruik ongeveer een half procent stijgt. Op 1000 kilometer is dat ongeveer 0,5 liter.

Waarom raakt een roetfilter verstopt? De belangrijkste oorzaken zijn:

  • as opbouw gedurende een heel lange gebruiksperiode
  • roet doordat de motor veel roet uitstoot, door bijvoorbeeld slechte verbranding
  • roet doordat de gebruiksomstandigheden de regeneratie blokkeert

Elk van deze oorzaken heeft een specifieke benadering op het probleem op te lossen. Een grondige roetfilterreiniging maakt daar altijd deel van uit.

As en roet, hoe zit dat? Een motor stoot beide uit. Roet is zwart en wordt door het roetfilter afgevangen en om de zoveel kilometer verbrand – geregenereerd. As is grijs en wordt ook afgevangen. Belangrijk verschil is dat as niet meer verbrandt. Het regenereert dus niet. Vergeleken met roet stoot de motor maar heel weinig as uit. Als de auto tussen de 150.000 en 250.000 km heeft gereden is er zoveel as opgeslagen dat het roetfilter verstopt raakt.

Helpen middeltjes die toegevoegd worden in tank of uitlaat? Soms wel, maar alleen als door gebruiksomstandigheden de regeneratie blokkeert. De middeltjes versnellen het regeneratieproces. In de meeste andere situaties heeft het alleen een zeer tijdelijk effect. Denk er ook aan dat tijdens het gebruik er enorm veel warmte ontwikkeld wordt en dat niet zelden het roetfilter sneuvelt in de strijd.

Kun je een gereinigd filter zo monteren: Na de montage is het belangrijk dat met het juiste diagnoseapparaat het gereinigde filter aangemeld/ingeleerd wordt zoals bij de montage van een nieuw filter. Op deze manier ‘weet’ het voertuig dat er weer met een schone lei begonnen wordt.

Hoe kan het oliepeil stijgen met een roetfilter? Ogenschijnlijk heeft het niets met elkaar te maken. Tijdens het verbranden van het roet, regenereren, wordt tijdens de na-injectie extra brandstof ingespoten die alleen gebruikt wordt om warmte voor de regeneratie te creëren. Zit het roetfilter nu al voor een groot gedeelte vol met as, dan moet er heel vaak geregenereerd worden. Een gedeelte van die extra brandstof creëert geen warmte maar zakt langs de zuiger in het carter met motorolie. Daardoor stijgt het oliepeil.

Wanneer is het roetfilter na reiniging weer klaar?  Stel u brengt het roetfilter bij ons voor 09:00 ‘s ochtends of verstuurt het naar onze postbus (1104 Harderwijk 3840BC). Het filter is aan het einde van dezelfde dag weer klaar om opgehaald of opgestuurd te worden. Bij versturen ontvangt u het roetfilter de eerstvolgende werkdag dan weer retour.

Óf: Stel u brengt het roetfilter bij ons in de loop van de dag of verstuurt het met een pakketdienst. Het filter is dan aan het eind van de volgende ochtend klaar om opgehaald te worden of verstuurd te worden. Bij versturen ontvangt u het roetfilter de eerstvolgende werkdag dan weer retour.