Meer dan vermogen testen

De wens om een complete auto aan de tand te voelen wordt steeds groter. Natuurlijk biedt een vermogensmeting vaak uitsluitsel over een trekkracht probleem. Daarvoor de 4Drive uitstekend geschikt. Als er echter driveability problemen zijn, of een hoog brandstofverbruik of uitlaatgasproblemen wordt er meer van een testbank verlangd. De test moet dan zo dicht mogelijk bij de normale rijomstandigheden liggen. De betrouwbaarheid van de meting is dan optimaal. Verreweg het belangrijkste daarbij is koeling. De 4Drive testcabine is voorzien van een unieke rijwindkoeling.

Koeling met rijwindgenerator

Normaal op de weg wordt de hele auto en dus ook de motor gekoeld door rijwind. Voor een betrouwbare test is ook rijwind nodig. Om te voorkomen dat de motor te warm wordt natuurlijk, maar dat niet alleen. Lang voordat namelijk de motor warm zou lopen nemen de prestaties al af. En het zijn juist de prestaties die je wilt meten. Büchli heeft in de 4Drive testcabine daarom gekozen voor een zeer ruim bemeten installatie zodat de koeling gegarandeerd is. Deze rijwindgenerator voert de luchtsnelheid samen met de voertuigsnelheid op. De vorm van de geluiddempende cabine is zodanig gekozen dat de koellucht maximaal op de auto gericht is. Deze benadering staat garant voor zuivere meetgegevens. De meting kan door de rijwindkoeling gedurende langere tijd plaatsvinden, iets dat de 4Drive testcabine uniek maakt.

Ingrepen op motormanagement systeem

Steeds meer moderne auto’s zijn uitgerust met stabiliteitsystemen zoals ESP/DSC/ABS/ASR. Is er een systeem in storing, heeft dat ook meteen invloed op het motormanagement en daarmee met de prestaties. De uitdaging is dan ook om het voor elkaar te krijgen dat de controlelampjes uit blijven tijdens de meting. Met andere woorden: de auto ‘denkt’ op de normale weg te rijden. Op de 4Drive testcabine staan namelijk alle vier de wielen op rollen en deze worden volledig elektronisch gesynchroniseerd. Dat betekent dat de niet-aangedreven wielen op hetzelfde tempo draaien als de aangedreven wielen. Daarmee blijven de lampjes allemaal uit en samen met de snelheidsafhankelijke rijwindgenerator zijn alle condities optimaal gesimuleerd.

Rollen

De 4Drive testcabine heeft een MAHA MSR1000 vermogensbank waarbij de banden bovenop grote rollen staan. Hierdoor is er alleen aan de onderkant bandvervorming, net zoals op de weg. Dit zorgt voor minder weerstand en dus minder warmteontwikkeling tijdens de metingen. Ook dit aspect van de 4Drive testcabine zorgt voor een natuurgetrouwe belasting van de onderdelen.

Testmogelijkheden 4Drive testbank

De 4Drive testbank biedt dus de meest natuurgetrouwe meetomgeving, waarbij voertuigen ongestoord en zonder ingrepen van het motormanagement getest kunnen worden. De testresultaten staan dan ook buiten kijf. Niet voor niets erkennen nagenoeg alle gerenommeerde automerken de uitslagen van de Maha MSR1000 vermogenstestbank.

Een goede vermogensmeting meet niet alleen het maximum vermogen, maar ook het vermogensverloop. Daarnaast wordt ook gelijk het koppel gemeten. Turbodruk en uitlaatgastemperatuur zijn de meest gebruikte parameters die tegelijkertijd met de vermogensmeting gemeten worden. Alle testwaarden worden opgeslagen in een database. Een complete uitdraai met tabellen en grafieken sluiten de vermogenstest af. Maar de 4Drive kan meer en is compleet toegerust op moderne aandrijftechnieken zoals Hybride en volledig elektrisch rijden.

Aandrijving door de 4Drive testbank

De functie waarbij de 4Drive testbank de auto aan kan drijven biedt extra mogelijkheden:
• Regeneratief remmen van hybride en elektrische auto’s
• Bergaf simulatie
• Aandrijflijn controle (vermogen benodigd om een bepaalde snelheid te halen)

Ritsimulaties

Naast de voor vermogensbanken reguliere functies zoals rollen met een constante trekkracht of snelheid, is het ook mogelijk om de lucht en rol –weerstand te simuleren die normaal op de weg plaatsvinden. Nadat de parameters voor lucht en rol –weerstand zijn ingegeven kan er bijvoorbeeld de Europese typegoedkeurcyclus worden gereden waarbij verbruik en emissies kunnen worden gecontroleerd. Ook is het mogelijk cycli te rijden die voorgeschreven zijn door de fabrikant. Bijvoorbeeld na het vervangen van aandrijflijnonderdelen zoals een versnellingsbak.
De 4Drive testcabine biedt u een onafhankelijk oordeel indien u twijfelt aan de prestaties. Of u nu eigenaar, verkoper, of werkplaatsverantwoordelijke bent, de 4Drive brengt u duidelijkheid.

Neem gerust contact met ons op voor prijzen en mogelijkheden via telefoonnummer 0341-467070.